mdklnkrs


mdklnkrs is een resultaatadviesbureau dat door een juiste bundeling van ondernemende krachten van een verandering ook daad-werkelijk een verbetering weet te maken.

Significante projecten ten aanzien van een nieuw systeem, een ander proces of een reorganisatie gaan altijd gepaard consequen-ties voor mensen. Weerstand in welke vorm dan ook kan alleen verminderen indien medewerkers de juiste aandacht op de juiste momenten krijgen.

Het management van een organisatie vaart er wel bij dit te onderkennen alvorens de plannen voor een verandering kenbaar worden gemaakt.

GedachtenInGang draait mee in deze verbeterprojecten om houding en gedrag te veranderen, bij zowel het management als de medewerkers.
webdesign by webdressing